W poniższych krokach przedstawiamy jak najlepiej przygotować podłoże do montażu garażu blaszanego. Proponujemy 3 różne sposoby na właściwą realizację tego zadania.

Zaznaczamy, że nie zajmujemy się kotwiczeniem garażu do kostki betonowej oraz do bloczków betonowych.

Wylewka


Wylewka stanowi przykład najpowszechniejszej metody. Wynika to z szybkości przy realizacji oraz z faktu, że jest to sprawdzony i wytrzymały sposób.

Podpowiedź - wylewka powinna mieć większą powierzchnię o około 20 cm wobec docelowych wymiarów zamówionego garażu.

Fundament


Fundament to kolejny przykład rekomendowanej metody dotyczącej przygotowania powierzchni pod montaż garażu z blachy.

W pierwszej kolejności należy przystąpić do narysowania na ziemi linii obrysu zamówionego garażu. Drugi etap dotyczy wykopania rowu o głębokości ok. 30 cm i szerokości wynoszącej 20 cm. Zaleca się, aby fundament wystawał po ok. 10 cm z każdej ze stron wobec linii obrysu. Następnie wypełniamy otrzymany rów betonem. Gdy masa ulegnie zastygnięciu - zyskujemy gotowy fundament pod garaż.

Bloczki betonowe

Ostatnia metoda polega na odpowiednim układaniu bloczków betonowych. Należy dokonać ich poprawnego rozmieszczenia - wzdłuż linii obrysu zamówionego garażu.

Powinno się sięgnąć po minimum 4 bloczki - po jednym na każdy róg, jednak im więcej - tym lepiej. Zapewnimy wtedy bowiem stabilną podstawę dla garażu.

Kluczowe jest także odpowiednie wypoziomowanie. Środek garażu można zasypać żwirem, gruzem lub np. grysem.